تداوم رونق بازارهاي فولاد جهان در هفته گذشته

تداوم رونق بازارهاي فولاد جهان در هفته گذشته

در يك هفته اخير، بهاي سنگ آهن صعودي بود و به ۱۳۱ دلار در هر تن رسيد و در طول هفته مورد بررسي قيمت قراضه با از سرگيري روند افزايشي خود به اوج ۳۰ ماه اخير رسيد. همچنين قيمت بيلت، مقاطع تخت و طويل فولادي در هفته قبل رشد چشمگيري داشت.

سنگ آهن

هفته گذشته در بازار جهاني سنگ آهن قيمت سنگ آهن وارداتي خلوص ۶۲ درصد در ابتدا و در اوايل هفته تا ۳ دلار افت داشت و حدود ۱۲۷ دلار شد كه اين افت قيمت، به دليل احتياط بيشتر خريداران بود. تا پايان هفته نيز با توجه به كاهش موجودي بازار فولاد چين و رشد تقاضا، قيمت به حدود ۱۳۱ دلار در هر تن سي اف آر چين بهبود يافت.
در بازار صادرات ايران، آخرين قيمت سنگ آهن مگنتيت خلوص ۶۱ درصد از ۸۳.۹ دلار به ۸۴.۷ دلار هر تن فوب رسيد و سنگ آهن هماتيت صادراتي خلوص ۶۱ درصد ايران نيز از ۸۱.۸ دلار به ۸۲.۶ دلار هر تن فوب بهبود يافت.

قراضه

هفته گذشته بازار واردات قراضه تركيه پس از مدتي روند صعودي، آرام تر شد و متوسط قيمت قراضه سنگين ۲۰-۸۰ اوايل هفته حدود ۳۳۲ تا ۳۴۰ دلار در هر تن سي اف آر بود ولي تا پايان هفته مجددا روند صعودي اخير را از سر گرفته به اوج قيمت ۳۰ ماه اخير رسيد. حال از اول نوامبر قيمت تا ۶۱ دلار رشد داشته آخرين متوسط قيمت ۳۵۵ دلار هر تن سي اف آر ثبت شد.
هفته گذشته قراضه صادراتي سنگين كلاس ۲ ژاپن نيز تا ۶ دلار رشد داشته و به ۳۰۹ دلار در هر تن فوب رسيد. متوسط قيمت قراضه وارداتي سنگين در شرق آسيا ۵ دلار بالا رفت و ۳۴۰ دلار در هر تن سي اف آر ثبت شد. در بازار داخلي امريكا نيز قراضه خرد شده ۲ دلار بالا رفته و ۲۹۱ دلار در هر تن شنيده شده است.

بيلت

متوسط قيمت بيلت صادراتي سي آي اس هفته گذشته در راستاي رشد قيمت قراضه تا ۲۵ دلار بالا رفت و ۴۷۵ دلار در هر تن فوب ثبت شد.
در بازار واردات جنوب شرق آسيا قيمت بيلت وارداتي ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن سي اف آر ثبت شد در حالي كه ده روز قبل ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار بود. در تركيه نيز بيلت وارداتي ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار هر تن سي اف آر بود در حالي كه دو هفته قبل تا ۴۳۰ دلار بود. بيلت صادراتي تركيه نيز ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب بود. همچنين بيلت صادراتي ايران ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار هر تن فوب شنيده شد.

مقاطع

هفته گذشته آخرين قيمت ميلگرد صادراتي سي آي اس ۴۹۰ دلار هر تن فوب شنيده شد. در تركيه در بازار صادراتي قيمت ميلگرد تا ۵ دلار رشد داشت و ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار در هر تن فوب شنيده شد. البته برخي ا ۵۲۵ دلار نيز پيشنهاد مي دادند.
در جنوب شرق آسيا نيز ميلگرد وارداتي رشد داشت و از ۴۸۲ دلار به ۵۱۵ دلار در هر تن سي اف آر رسيد. در چين قيمت ميلگرد صادراتي ثبات نسبي داشته ۵۳۵ دلار هر تن فوب ثبت شد.
همچنين در بازار داخلي اروپا ميلگرد با ۵ يورو افت به ۴۸۰ يورو هر تن درب كارخانه رسيد. در بازار امريكا نيز ميلگرد از ۶۰۸ دلار به ۶۲۵ دلار هر شورت تن درب كارخانه رسيد.

ورق

ورق گرم صادراتي سي آي اس در هفته اي كه گذشت رشد چشمگيري داشت و از ۵۵۳ دلار به ۵۸۰ تا ۵۹۵ دلار در هر تن فوب رسيد. در تركيه ورق گرم وارداتي ۵۹۰ تا ۵۹۵ دلار هر تن سي اف آر ثبت شد كه صعودي بود.
متوسط قيمت ورق گرم صادراتي چين از ۵۶۳ دلار به ۵۷۴ دلار در هر تن فوب رشد داشت. ورق گرم وارداتي در جنوب شرق آسيا نيز كمتر از ۵ دلار رشد داشت و ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار در هر تن سي اف آر رسيد.
در بازار داخلي اروپا ورق گرم ۱۰ يورو رشد داشت و به ۵۴۸ يورو در هر تن درب كارخانه رسيد. در بازار امريكا نيز ورق گرم از ۷۴۸ دلار به ۷۸۴ دلار در هر تن درب كارخانه رسيد.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب