حركت بازار فولاد بدون توجه به تصميمات

حركت بازار فولاد بدون توجه به تصميمات

در حالي كه قيمت پايه شمش فولاد در معاملات ديروز بورس كالا از نرخ هاي شيوه نامه هاي پيشنهادي دولت نيز كمتر شد اما همچنان رونق به اين معاملات بازنگشت و تقاضاي قابل توجهي براي خريد شمش فولاد از رينگ بورس كالا در هفته جاري به ثبت نرسيد.
اين موضوع بيانگر آن است كه بازار بدون توجه به دستورالعمل هاي دولتي راه خود را پيدا كرده و در مسير اصلاح مطابق شرايط و نياز روز قرار مي گيرد. هرچند كه مداخلات دلسوزانه اما نابخردانه مي تواند، بازار را از  سازوكار درست خود دور كرده و امكان توليد رانت را در مقاطع زماني مختلف به وجود آورد.
رينگ معاملاتي بورس كالا در اين هفته ميزبان عرضه ۸۵ هزار و ۵۰۰ تن شمش فولاد بود. نرخ پايه تعيين شده براي اين عرضه ۸۹۰۰ تومان بود كه اين رقم نسبت به قيمت پايه عرضه هفته قبل ۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم كمتر بود. اما كاهش قيمت شمش فولاد در رينگ معاملاتي بورس كالا نيز نتوانست رونق را به اين بازار برگرداند و تنها ۲۰ هزار تن شمش فولاد در روز سه شنبه ۴ آذر با قيمت پايه در اين بازار مورد معامله قرار گرفت.
فعالان بازار علت عدم تمايل براي خريد شمش در نرخ هاي فعلي را ضعف تقاضا در بازار داخلي محصولات نهايي مي دانند. با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارمزد اركان بورس قيمت شمش براي خريدار ۹۷۰۰ تومان تمام خواهد شد كه باتوجه به حداقل هزينه تبديل شمش به ميلگرد، قيمت هر كيلوگرم از اين محصول به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان مي رسد. البته ميلگرد توليدي نيز مشمول ماليات ارزش افزوده و كارمزد شده و به اين ترتيب هر كيلوگرم ميلگرد توليد شده با اين شمش (نرخ پايه ۸۹۰۰ توماني) براي خريدار بورس ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني تمام خواهد شد. اما در حال حاضر بازار آزاد مقاطع فولادي كشور به علت قرارگيري در زمان سنتي ركود فصلي، كاهش انتظارات تورمي و حتي متاثر از تعطيلات كرونايي و محدوديت هاي حمل ونقل در خوابي عميق به سر مي برد و تقاضاي واقعي اندكي در بازار وجود دارد؛ همين موضوعات باعث شده اند تا نرخ هر كيلوگرم ميلگرد در بازار تهران به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
فعالان بازار معتقدند با توجه به پيش بيني استمرار وضعيت فعلي ظرف هفته هاي آينده، انتظار مي رود كه بهاي مقاطع طويل فولادي كاهش بيشتري داشته باشد و انتظار برگشت قيمت ميلگرد به كانال ۹ هزار تومان نيز در بازار وجود دارد. به اين ترتيب اگرچه قيمت پايه شمش در بورس كالا ظرف هفته هاي گذشته كاهشي شده است اما  نبود تقاضا در بخش مصرف باعث شده تا رغبتي براي خريد ميان توليدكنندگان نهايي وجود نداشته باشد؛ چراكه توليدكننده مي داند براي ميلگردي كه با شمش ۸۹۰۰ توماني توليد شود، مشتري در بازار وجود ندارد.
قيمت بيلت فولادي CIS، تحويل درياي سياه در روز ۲۳ نوامبر برابر ۴۷۳ دلار به ازاي هر تن بوده است. اگر قرار باشد كه مطابق شيوه نامه فولادي وزارت صمت بهاي بيلت فولادي در هفته آخر ماه ميلادي مبناي تعيين قيمت تعيين شود، طبيعتا بايد براي عرضه هاي هفته هاي آتي شمش فولاد در بورس كالا رقم در حدود ۴۷۰ دلار مبناي محاسبه تعيين شود كه با احتساب نرخ ارز نيمايي (۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان) و ضريب ۸۰ درصد بهاي پايه هركيلوگرم شمش در بورس كالا معادل ۹۷۰۰ تومان خواهد شد. حتي اگر منظور اين شيوه نامه قيمت فوب CIS نبوده باشد و نرخ در مبدا نيز در نظر گرفته شود، همچنان بهاي پايه شمش رقمي معادل ۹۴۰۰ تومان خواهد بود. كه البته اين نرخ از قيمت پايه عرضه در هفته جاري بالاتر است.
اين موضوع به وضوح نشان مي دهد كه تنظيم بازار نياز به چنين شيوه نامه هايي ندارد و درواقع عرضه و تقاضا به خوبي قيمت ها را در بازار تعيين مي كنند. البته وجود چنين شيوه نامه اي اگرچه در شرايط فعلي فاقد موضوعيت است اما در اوج گيري تقاضا در بازار مصرف مي تواند دردسرساز شود و به شدت گرفتن تقاضاي غيرواقعي دامن بزند.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب