رشد 11 درصدي تقاضاي مس پالايش يافته

رشد 11 درصدي تقاضاي مس پالايش يافته

گروه مطالعات بين‌المللي مس پيش‌بيني بازار مس خود را براي سال 2021 منتشر كرده و انتظار دارد سال آينده تقاضاي مس پالايش يافته 1/1درصد افزايش پيدا كند.
انتظار این است که مصرف ظاهري مس پالايش يافته جهان، كه مجموع توليد باضافه واردات منهاي صادرات است، در سال 2020 بدون تغيير باشد اما در 2021 حدوداً 1.1 درصد رشد داشته باشد.
هميلتون از مؤسسه بي ام او پيش‌بيني رشد 1.1 درصدي گروه ياد شده را با توجه به مبناي پايين 2020 و بهبود قبلاً مشاهده شده اندكي محافظه كارانه مي‌داند و خود او رشدي 4.4 درصدي را پيش بيني كرده است.
گروه مطالعات بين المللي مس پيش‌بيني مي‌كند كه تقاضاي مس جهاني -منهاي چين- عمدتاً در اثر تعطيلي‌هاي ناشي از كوويد 19 تا 9 درصد در 2020 كاهش يابد.
اين گروه گفت كه اين تنزل به علت كاهش‌هاي پيش‌بيني شده  به‌ترتيب 8 درصدي و 6 درصدي در تقاضاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده، و كاهش‌هاي چشمگير در تقاضاي هند، ژاپن و چند كشور در جنوب شرقي آسيا رخ خواهد داد.
اين گروه پيش‌بيني مي‌كند تقاضاي مس جهاني در 2021 يك درصد افزايش يابد. گروه مطالعات بين المللي كسري عرضه مس سال جاري را حدوداً 50 هزار تن پيش‌بيني مي‌كند اما معتقد است سال 2021 با مازاد عرضه حدوداً 70 هزار تني روبرو خواهد شد.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب