صادرات ۳.۱ ميليون تن شمش فولادي

صادرات ۳.۱ ميليون تن شمش فولادي

صادرات شمش فولادي در هفت ماهه امسال به رقم سه ميليون و ۱۹۱ هزار تن رسيد كه از اين رقم سهم بيلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد.
جداول آماري انجمن توليد كنندگان فولاد ايران گوياي آن است كه صادرات بيلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو ميليون و ۴۵۱ هزار تن و اسلب هم برابر با ۷۴۰ هزار تن ثبت شد.
همچنين ميزان واردات بيلت و بلوم در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم سه هزار تن، افزايش ۵۰ درصدي را نشان مي دهد، درحالي كه اسلب وارداتي با افت ۵۰ درصدي در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به يك هزار تن رسيد.
بررسي مجموع صادرات هفت ماهه ۹۹ گوياي آن است كه در مقايسه با سه ميليون و ۸۰۹ هزار تن عملكرد مدت مشابه در سال ۹۸ كاهش ۱۶ درصدي دارد.

صادرات ۱.۳ ميليون تن توليدات فولادي

برپايه آمارهاي مورد بررسي در دوره اين گزارش، صادرات توليدات فولادي (مقاطع تخت و طويل) برابر با يك ميليون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال ۹۸ كه دو ميليون و ۱۲۲ هزار تن بود، كاهش ۳۷ درصدي را نشان مي دهد.
ضمن اينكه ميزان واردات توليدات فولادي در هفت ماهه امسال ۴۸۲ هزار تن بود كه در مقايسه با ۲۶۱ هزار تن واردات دوره مشابه پارسال، افزايش ۶۷ درصدي دارد.

صدور ۳۱۲ هزار تني مقاطع تخت

براساس آمار انجمن ياد شده در هفت ماهه امسال صادرات مقاطع تخت فولادي به رقم ۳۱۲ هزار تن رسيد و نسبت به ۴۹۳ هزار تن صادرات هفت ماهه ابتدايي پارسال كاهش ۳۷ درصدي را ثبت كرد.
همچنين در هفت ماهه امسال به ميزان ۴۳۶ هزار تن توليدات فولادي وارد كشور شد كه نسبت به ۲۶۱ هزار تن واردات مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزايش را نشان مي دهد.

صادرات بيش از يك ميليوني مقاطع طويل

صادرات يك ميليون و ۳۳ هزار تن در هفت ماهه امسال در بخش مقاطع طويل محقق شد كه نسبت به يك ميليون و ۶۲۹ هزار تن عملكرد دوره مشابه پارسال كاهش ۳۷ درصدي را ثبت كرد.
علاوه براين واردات مقاطع طويل در اين دوره به ميزان ۴۶ هزار تن بود كه در مقايسه با ۶۰ هزار تن واردات هفت ماهه ابتدايي ۹۸ افت ۲۳ درصدي را نشان مي دهد.
ایران دهمين فولاد ساز جهان محسوب مي شود و امسال دستيابي به توليد حداقل ۳۰ ميليون تن پيش بيني شده كه از اين رقم برآورد مي شود ۱۰ ميليون تن صادرات انجام شود.

منبع: ايرنا
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب