گزارش‌های یک ماهه فولاد‌سازان

گزارش‌های یک ماهه فولاد‌سازان

شرکت فولاد خوزستان: میزان فروش ماهانه شرکت در مهر امسال ۳۸,۶۰۹,۴۸۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۱۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.
میزان فروش داخلی شرکت در  مهر مبلغ ۱۹,۱۵۰,۱۲۵ میلیون ریال بوده است که افزایش ۴۴ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال بلوم و بیلت داخلی به مبلغ ۱۰,۳۴۱,۹۳۷ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهر امسال مبلغ ۱۹,۴۵۹,۳۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۳۰۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر امسال، بلوم و بیلت صادراتی به مبلغ ۱۳,۱۲۲,۹۸۲ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۵۰,۷۲۹,۸۸۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان: میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۶۷,۳۴۸,۰۸۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۹۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، محصولات گرم به مبلغ ۳۶,۴۸۴,۳۹۰ میلیون ریال بوده است. شرکت در مهرماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است.شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر۹۹ در مجموع مبلغ ۳۴۰,۹۶۶,۰۱۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.
شرکت آهن و فولاد ارفع: میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۴,۹۶۱,۱۵۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۵۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، شمش فولادی به مبلغ ۴,۹۶۱,۱۵۵ میلیون ریال بوده است. شرکت در مهرماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر در مجموع مبلغ ۳۰,۶۳۶,۱۸۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۳ درصدی داشته است.
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش: میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۱۲,۱۸۹,۴۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۱۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۵,۴۸۸,۹۱۸ میلیون ریال بوده است که رشد ۲۱ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب