کاهش قيمت تيرآهن در شهريور

کاهش قيمت تيرآهن در شهريور

بررسي قيمت انواع تيرآهن، ميلگرد و ورق سياه سه ميليمتر در شهريور نسبت به مرداد ماه امسال حاكي از كاهش نرخ ها است، اما نسبت به ماه مشابه پارسال افزايش دارد.
بر اساس آمارهاي وزارت صنعت، قيمت تيرآهن نمره ۱۴ ذوب آهن در شهريور امسال هركيلوگرم ۱۳۲ هزار و ۶۹۶ ريال بود و نسبت به مرداد ماه كه هركيلوگرم ۱۴۰ هزار و ۸۳۱ ريال بود، كاهش ۵.۸ درصدي را نشان مي دهد، اما در مقايسه با شهريور ۹۸ كه هركيلو گرم ۴۷ هزار و ۳۸۳ ريال بود، افزايش ۱۸۰.۱ درصدي يافت.

تيرآهن نمره ۱۶ با كاهش قيمت ۵.۶ درصدي

براساس جداول آماري وزارتخانه ياد شده، هركيلوگرم تيرآهن نمره ۱۶ در شهريور به ۱۲۱ هزار و ۶۲۳ ريال رسيد و در مقايسه با مرداد ماه امسال كه هركيلوگرم ۱۲۸ هزار و ۷۸۲ ريال بود، افت ۵.۶ درصدي را نشان مي دهد، ضمن اينكه نسبت به شهريورماه سال گذشته كه هركيلوگرم ۴۴ هزار و ۶۹۴ ريال بود، رشد ۱۷۲.۱ درصدي را ثبت كرد.

تيرآهن نمره ۱۸ و افت نرخ ۸.۹ درصدي

برابر آمارهاي مورد بررسي هركيلوگرم تيرآهن نمره ۱۸ ذوب آهن در شهريور امسال به قيمت ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ ريال عرضه شد و در مقايسه با مرداد كه نرخ آن ۱۳۲ هزار و ۲۹۳ ريال بود، كاهش ۸.۹ درصدي داشت، درعين حال نسبت به شهريورماه پارسال كه هركيلو گرم ۴۵ هزار و ۳۷۹ ريال بود، رشد ۱۶۵.۷ درصدي دارد.

كاهش ۹.۲ درصدي نرخ تيرآهن نمره ۲۷ سنگين

قيمت هركيلوگرم تيرآهن نمره ۲۷ سنگين ذوب آهن در شهريور برابر با ۱۴۴ هزار و ۲۴۷ ريال بود و در مقايسه با مرداد ماه امسال كه هركيلو گرم ۱۵۸ هزار و ۸۲۴ ريال بود، كاهشي به ميزان ۹.۲ درصد را نشان مي دهد، اما در مقايسه با شهريورماه ۱۳۹۸ كه هركيلوگرم ۴۷ هزار و ۶۶۹ ريال بود، افزايش ۲۰۲.۶ درصدي را ثبت كرد.

ميلگرد آجدار نمره ۱۲ با افت نرخ ۶.۶ درصدي

به استناد آمار وزارت صنعت، قيمت هركيلوگرم ميلگرد آجدار نمره ۱۲ در شهريورماه برابر با ۱۰۲ هزار و ۳۶۴ ريال بود و در مقايسه با مرداد كه هركيلوگرم ۱۰۹ هزار و ۶۳۸ ريال عرضه شد، كاهش ۶.۶ درصدي را ثبت كرد، در عين حال نسبت به شهريورماه پارسال كه هركيلوگرم ۴۴ هزار و ۷۱ ريال بود، افزايش ۱۳۲.۳ درصدي را نشان مي دهد.

كاهش قيمت ۵.۹ درصدي ميلگرد آجدار نمره ۱۴

قيمت ميلگرد آجدار نمره ۱۴ در شهريورماه ۹۹ هركيلوگرم ۱۰۱ هزار و ۸۳۲ ريال بود و نسبت به مرداد امسال كه ۱۰۸ هزار ۲۳۳ ريال، كاهش ۵.۹ درصدي يافت، در عين حال در مقايسه با شهريورماه سال گذشته كه هركيلو گرم ۴۳ هزار و ۵۲۰ ريال بود، ۱۳۴ درصد افزايش نرخ دارد.

ورق سياه سه ميليمترو افت قيمت ۵.۸ درصدي

آمار مورد بررسي گوياي آن است كه قيمت هركيلو گرم ورق سياه سه ميليمتر فولاد مباركه در شهريور امسال به ۱۴۷ هزار و ۸۵۱ ريال رسيد و نسبت به مرداد ماه كه ۱۵۶ هزار و ۹۳۳ ريال بود، كاهش ۵.۸ درصدي را ثبت كرد، اما در مقايسه با شهريورماه سال گذشته كه هركيلو گرم ۶۲ هزار و ۷۷۲ ريال بود، رشد ۱۳۵.۵ درصدي را نشان مي دهد.
توليد شمش فولادي در نيمه نخست ۹۹ با رشد هفت درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ‏‏۱۱ ميليون و ۲۴۲ هزار و ۹۲۱ تن رسيد‎.‎
توليدات فولادي (مقاطع تخت و طويل) واحد هاي مورد بررسي در ۶ ماهه امسال به رقم هفت ميليون و ۲۶۵ هزار و ۹۱۶ ‏تن رسيد كه نسبت به دوره مشابه پارسال افزايش سه درصدي را ثبت كرد‎.‎
معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت، معدن وتجارت به تازگي اعلام كرد: سال ۹۸ بالغ بر ‏‏۲۷.۲ ميليون تن شمش فولاد توليد شد و براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ پيش بيني شده ظرفيت ‏توليد شمش فولاد به رقم ۵۵ ميليون تن برسد‎.

منبع: ایرنا
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب