افزایش 69 درصدی توليد شمش آلومينيوم

افزایش 69 درصدی توليد شمش آلومينيوم

توليد شمش آلومينيوم در پنج مجتمع بزرگ كشور در هفت ماهه امسال به ۲۴۷ هزار و۳۳۵ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶۹ درصدي را ثبت كرد.
عملكرد مجتمع ايرالكو (اراك)، هرمزال و المهدي (بندرعباس)، سالكو (لامرد -فارس) و آلوميناي ايران (جاجرم - خراسان شمالي) حاكي از آن است که: توليد شمش آلومينيوم در واحدهاي ياد شده در مهرماه امسال به رقم ۳۵ هزار و ۵۵۶ تن رسيد كه در مقايسه با مهر ماه پارسال افزايش ۵۶ درصدي دارد.

بيشترين رشد و ميزان توليد هفت ماهه

بيشترين رشد توليد هفت ماهه امسال در زمينه شمش آلومينيوم نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ مربوط به شركت آلوميناي ايران (جاجرم - خراسان شمالي) با رقم ۲۵۹ درصد ثبت شد، ضمن اينكه واحد هاي هرمزال و المهدي (بندرعباس) هم به ترتيب ۱۵۵ و ۱۱۶ درصد رشد عملكرد داشتند.
علاوه بر اين بيشترين ميزان توليد شمش آلومينيوم هم در هفت ماهه ۹۹ مربوط به ايرالكو (اراك) با ۱۰۹ هزار و ۳۰۲ تن بود كه ۴۴.۱ درصد از كل توليد را به خود اختصاص داد.

رشد ۱۶۳ درصدي مهرماه

مهرماه ۹۹ بيشترين رشد توليد شمش آلومينيوم مربوط به شركت آلوميناي ايران با رقم ۱۶۳ درصد ثبت شد و هرمزال (بندرعباس) هم به افزايش عملكرد ۱۰۲ درصد در مقايسه با ماه مشابه سال ۹۸ دست يافت.
بيشترين ميزان توليد شمش در اين ماه مربوط به ايرالكو (اراك) با رقم ۱۳ هزار و ۵۷۹ تن بود كه ۳۸.۱ درصد كل توليد مهرماه را به خود اختصاص داد.

توليد ۱۳۹.۳ هزار تن پودر آلومينا

توليد پودرآلومينا در تنها واحد توليدي كشور (آلوميناي ايران- جاجرم خراسان شمالي) در هفت ماهه امسال به رقم ۱۳۹ هزار و ۳۰۷ تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزايش چهار درصدي را نشان مي دهد.
ضمن اينكه توليد پودرآلومينا در مهرماه در واحد ياد شده به رقم ۱۷ هزار و ۶۱۶ تن رسيد كه نسبت به مهرماه پارسال رشد ۶ درصدي را ثبت كرد.
نيمه نخست امسال توليد شمش آلومينيوم خالص در واحد هاي مزبور به ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ تن رسيد كه در مقايسه با نيمه اول سال ۹۸ افزايش ۵۳.۲ درصدي را ثبت كرد، ضمن اينكه توليد شمش آلومينيوم پارسال به رقم ۲۸۵ هزار و ۸۰۰ تن رسيد.

منبع: ایرنا
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب