افزایش توليد مس ژاپن

افزایش توليد مس ژاپن

بر اساس پيش بيني‌هاي انجام شده توسط واحدهاي ذوب ژاپن، توليد مس اين كشور در شش ماهه مالي دوم منتهي به ماه مارس در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته، با 2/1 درصد افزايش به 785 هزار و 192 تن خواهد رسيد. توليد اكثر فلزات اساسي ديگر نيز افزايش خواهد يافت.
بزرگ‌ترين شرکت توليدكننده مس ژاپن، Pan Pacific Copper، پيش‌بيني مي‌كند كندي تقاضاي داخلي با سفارش‌ها شديد چين جبران شود. 
رويترز به نقل از سخنگوي اين كمپاني گفت، انتظار مي‌رود تقاضاي صادراتي متعادل باشد، زيرا اقتصاد چين به‌طور مداوم در حال بهبود است. اما از طرف ديگر، تقاضاي داخلي ژاپن در نيمه دوم ضعيف باقي خواهد ماند.
پيش‌بيني مي‌شود توليد محصولات مسي كارشده در اين سال مالي، 15/6 درصد كاهش يابد و به كمترين ميزان خود از سال 1975 برسد. همچنين، حجم محموله‌هاي صادراتي سيم‌هاي الكتريكي نيز با 10/8 درصد كاهش مواجه خواهد شد كه دليل عمده آن اختلال در فعاليت هاي اقتصادي ناشي از بحران ويروس كرونا است.
پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد روي نيز در شش‌ماهه دوم سال مالي با 6/1درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، به  262 هزار و 990 تن افزايش يابد، توليد سرب با  2/9 درصد افزايش به 97 هزار و 668 تن، توليد فرونيكل با 2 درصد رشد به 7 هزار و 200 تن و توليد نيكل بدون تغيير در محدوده 29 هزار و 900 تن قرار داشته باشد.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب