توليد شمش آلومينيوم ۵۸ درصد افزايش يافت

توليد شمش آلومينيوم ۵۸ درصد افزايش يافت

آمار عملكرد چهار واحد توليدي حاكي از آن است كه ميزان توليد شمش آلومينيم در ايرالكو اراك، هرمزال و المهدي  بندرعباس و آلومينياي ايران خراسان شمالي در ارديبهشت امسال ۳۳ هزار و ۶۴۴ تن بود كه در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته رشد ۶۱ درصدي دارد.

رشد ۷۹۹ درصدي عملكرد دو ماهه ۹۹

بررسي عملكرد چهار واحد مورد بررسي حاكي است، توليد شمش آلومينيم مجتمع آلوميناي ايران با توجه به افتتاح آن در سال گذشته، در دوماهه امسال ۷۹۹ درصد رشد بازدهي در مقايسه با مدت مشابه داشته كه با رقم سه هزار و ۲۷۵ تن محقق شد. ضمن اينكه واحد ياد شده در ارديبهشت ماه امسال با توليد يك هزار و ۶۴۲ تن شمش آلومينيم، نسبت به ماه مشابه در سال ۹۸ افزايش بازدهي ۴۹۸ درصدي را ثبت كرده است.
همچنين مجتمع ايرالكو با توليد ۳۱ هزار و ۹۸۴ تن شمش آلومينيم در دوره اين گزارش افزايش چهار درصدي عملكرد نسبت به دو ماهه ۹۸ را نشان مي دهد كه كمترين بازدهي در بين واحدهاي مورد بررسي است، اما بالاترين توليد را دارد.
آمارهاي مورد بررسي توليد ۱۳ هزار و ۵۳۷ تن شمش در مدت دو ماهه امسال در مجتمع هرمزال را نشان مي دهد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش ۱۶۳ درصدي داشته و المهدي نيز با توليد ۱۱ هزار و ۸۸۱ تن شمش رشد توليد ۱۲۸ درصدي در مقايسه با دوره مورد بررسي دارد.

رشد توليد پودر آلومينا

توليد پودر آلومينا نيز در واحد آلوميناي ايران در دوماهه نخست امسال با رشد ۶ درصد و با ميزان توليد ۴۱ هزار و ۶۹۹ تن محقق شد.
ارديبهشت ماه امسال نيز آلوميناي ايران توليد ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن را ثبت كرد.
ارديبهشت ماه امسال آلومينيوم جنوب سالكو به شكل رسمي افتتاح شد، اين مجتمع در منطقه ويژه صنايع انرژي بر لامِرد- جنوب استان فارس و هم مرز با عسلويه- واقع شده و بخشي از گاز پايتخت گازي جهان را به برق و سپس به آلومينيم تبديل مي كند.
مجتمع آلومينيم جنوب قرار است در سه فاز به ظرفيت يك ميليون تن برسد كه در فاز نخست در مرحله اول با ظرفيت توليد ۱۰۰ هزار تن فعال شده و قرار است در دوگام ديگر به ظرفيت ۳۰۰ هزار تني دست يابد. كارخانه هاي فعلي آلومينيم در ايران حداكثر ظرفيت ۱۴۷ هزار تني دارند. ارزش احداث اين پروژه به ۱.۲ ميليارد دلار مي رسد.

منبع: دنیای معدن
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب